Betingelser for ansvar og bestilling hos DitEvent.dk:


Registrering af oplysninger: DitEvent.dk registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke til trediepart og anvendes ikke til markedsføring til privatpersoner.

Ansvar: Enhver som deltager i DitEvent.dk´s aktiviteter deltager helt på eget ansvar. Vi henviser til egen familie- eller ulykkeforsikring.

Betingelser for bestilling af arrangementer for firmaer eller private:

Ved bestilling af et arrangement hos DitEvent.dk faktureres et depositum for reservationen. Ved aflysning af arrangementet efter depositum er indbetalt returneres depositummet ikke. Restbeløbet for et afholdt arrangement faktureres normalt efter arrangementets afholdelse, men kan i særlige tilfælde kræves afregnet inden arrangementet.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information så kontakt os
på thomas@ditevent.dk  tel 2033 7772, nanna@ditevent.dktel 2982 4241eller på tlf. 86 86 90 23 (kontortid: kl. 9.00-12.00)

Skriv til os